Truyện Cười – Nước…Ngoại

Chủ một khách sạn quảng cáo với khách du lịch rằng, mọi thứ trang thiết bị phục vụ trong khách sạn đều là hàng cao cấp, ngoại nhập. Có người hỏi:

– Thưa ngài! Vậy… nước tắm của khách sạn này chắc cũng được… nhập ngoại chứ?

– À… vâng… tất nhiên!

– Bằng cách nào, thưa ngài?

– Chúng tôi phải tổng hợp, điều chế nước từ hy-đrô và ô-xy ngoại nhập (!)

You may also like...