Truyện Cười – Phản Ứng Nhanh

Một sĩ quan giảng bài hỏi một tân binh trong giờ lên lớp:

– Giả như anh đang ở trên xe buýt mà gặp một sĩ quan vừa lên xe thì anh làm gì?

– Tôi sẽ lập tức nhảy xuống khỏi xe ạ!

o O o

Trung úy ra lệnh:

– Toàn trung đội, đằng sau… Binh nhì Smith, tại sao không đợi tôi…?

– Thưa trung úy, chỉ cần chỉ huy nói nửa lời, tôi đã hiểu ngay rồi!

o O o

Sĩ quan:

– Ai đi bới khoai tây thì lên xe.

Chỉ có hai hạ sĩ trèo lên. Sĩ quan nói tiếp:

– Còn tất cả sẽ đi bộ.

You may also like...