Truyện Cười – Quảng Cáo

Đọc được trên tấm biển trước cửa quán rượu ở Texas:

“Tiết mục đặc sắc 8 giờ tối thứ bảy. 50 cô gái đẹp trong 49 bộ cánh sặc sỡ.”

o O o

– Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt, hay lường gạt phải không ba?

– Đúng đấy con ạ!

– Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”, “quảng gà”, “quảng hươu”, “quảng nai”,… mà lại dùng “quảng cáo”.

You may also like...