Truyện Cười – Ra Thế

Cô gái bước vào tiệm bán dụng cụ dành cho người cưỡi ngựa chọn nón kỵ sỹ, đai an toàn và cứ luôn miệng đòi thứ tốt nhất.

– Tôi đã tốn mấy trăm ngàn đôla cho cái đầu tôi đấy, nên phải che chắn cẩn thận – Cô gái giải thích.

Chủ tiệm ngạc nhiên:

– Bộ cô bị thương ở đầu rồi à?

Cô gái:

– Đâu có! Ý tôi muốn nói là tôi đã từng học đại học.

You may also like...