Truyện Cười – Say

Anh chàng say rượu ngật ngưỡng ra khỏi quán, tông thẳng vào một ông khách qua đường.

– Anh làm cái gì thế này?

– Xin lỗi, tôi tưởng có thể đi giữa hai ông chứ?

o O o

Một bợm rượu nói với một sâu rượu khác:

– Này bây giờ nhiều người vô văn hóa quá cậu ạ. Hôm qua, lúc tớ ra khỏi quán, có người giẫm ngay lên tay tớ mới quá quắt chứ.

You may also like...