Truyện Cười – Sợ Quá Rồi

Sợ quá rồi
– Này anh bồi, ở đây còn loại rượu vang mà tuần trước anh cho tôi uống không?

– Tất nhiên là còn, thưa ông.

– Vậy thì hãy mang một chai bia lại đây.

o O o

Ông khách ngồi vào bàn, cầm thực đơn lên và bắt đầu gạch xóa trong đó.

– Xin lỗi, ông đang làm gì vậy? Người bồi bàn ngạc nhiên hỏi.

– À, tôi gạch đi tất cả những món nào giá trên 10 đô la. Vợ tôi sắp đến bây giờ.

You may also like...