Truyện Cười – Tai Nạn

Trong khi đang ghi lại báo cáo của một vụ tai nạn xe, người cảnh sát thứ nhất nói với người thứ hai:

– OK, thân ở trên đường, tay ở trên đường, chân ở trên đường, đầu ở trên vỉa hè.

Người đồng sự viết, rồi ngừng lại, nghĩ một lát và hỏi:

– Cậu đánh vần chữ “vỉa hè” như thế nào?

Người cảnh sát thứ nhất nhìn quanh, đá vào cái đầu và nói:

– Ðầu ở trên đường.

You may also like...