Truyện Cười – Tại Sao Ghét?

Ông bố vừa đi làm về đã nghe cậu con trai nũng nịu:

– Bố ơi, hôm nay có bác Cao bạn của bố đến chơi. Con ghét bác ấy lắm!

– Sao con lại ghét bác ấy?

– Vì con bĩnh ra quần, bác ấy không thay cho con mà mẹ không bĩnh ra quần thì bác ấy lại thay quần cho mẹ.

– ????

You may also like...