Truyện Cười – Tay Lái Cừ Khôi

Vợ thất thểu bước vào nhà, nói không ra hơi, bảo chồng:

– Anh ơi, khủng khiếp quá, xe của em và một chiếc xe tải đụng nhau, xe em bẹp rúm rồi!

– Thôi, em lành lặn thế này là may lắm rồi. Chắc là gã kia lái ẩu, em có mắng cho nó một trận không?

– Không kịp anh ạ… Hắn chuồn đi đâu không biết, từ trước khi đụng xe cơ….

You may also like...