Truyện Cười – Thắc Mắc

Thắc mắc
Một anh chàng nọ bước vào cửa tiệm kinh doanh suốt đêm, nhìn quanh ngó quất một hồi rồi hỏi chủ tiệm:

– Chỗ này buôn bán 24 trên 24 giờ à?

Chủ tiệm đáp:

– Đúng rồi.

– Một năm 356 ngày đều mở cửa?

– Chính xác

– Vậy thì khóa với xích ở cổng dùng để làm gì?

o O o

Gọi là gì

Một khách hàng người Nam bước vào một tiệm tạm phẩm, nói:

– Ông chủ ơi, bán cho tôi một lít “gụ”.

Ông chủ tiệm người Hoa chữa lại:

– Anh phải nói là một lít “lựu” mới đúng.

Một ông khách người Bắc lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

– Hai ông đều nói sai hết rồi, đúng ra là phải nói một lít “diệu”.

You may also like...