Truyện Cười – Thăm Hỏi

Hai ông già hỏi thăm nhau:

– Con trai bác dạo này còn đi buôn hàng trắng nữa không?

– Nó thôi lâu rồi!

– Hay quá! Thế ba năm nay nó làm nghề gì?

– Nó bóc lịch trong trại giam.

o O o

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

– Dạo này ông cậu thế nào?

– À, ông tớ à? Vẫn còn nằm trong nghĩa địa đấy chứ.

You may also like...