Truyện Cười – Thay Đổi Nhiều Quá

Có một người gặp một người đàn ông đi trên phố, bèn nói:

– Ồ, anh H. thân mến! Anh thay đổi nhiều quá! Trước kia, mặt anh lúc nào cũng hồng hào, bây giờ mặt anh xanh xao quá đấy. Hồi đó anh bạn béo tốt là thế, bây giờ anh lại gầy nhom, khác xa ngày xưa.

Người kia nói:

– Nhưng thưa ông, tôi không phải là H.

– Sao, anh thay đổi cả tên của mình nữa kia à?

You may also like...