Truyện Cười – Theo Nguyện Vọng

Một tên trộm ra tòa vì tội giết người. Quan tòa hỏi:

– Anh đã đột nhập vào nhà, lấy đi cái hộp kim cương rồi sao còn quay lại giết ông chủ nhà?

Tên trộm phân bua:

– Tôi đâu có ý định giết ông ta. Tôi làm vậy là thể theo nguyện vọng của ông ta đấy chứ!

– ???

– Thì chính ông ta đã ghi trên chiếc hộp: “Chỉ mở ra sau khi tôi chết” !?!

You may also like...