Truyện Cười – Thương Binh Từ Hải

Trong giờ giảng văn ở trường Đại học Tổng hợp, giáo sư hỏi nữ sinh viên A:

– Chị hãy cho nhận xét về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du?

– Thưa giáo sư. Nữ sinh viên A trả lời

– Từ Hải là một thương binh ạ!

– Sao lại thế? – Giáo sư ngạc nhiên hỏi.

– Dạ thưa… chả là Nguyễn Du viết về Từ Hải: “Một tay gầy dựng cơ đồ…”!

You may also like...