Truyện Cười – Thủy Thủ Say Rượu

Một thủy thủ say rượu đang mò mẫm trong một vũng nước lớn ở giữa đường. Dường như anh ta đang tuyệt vọng tìm kiếm môt cái gì đó. Hai thủy thủ khác tình cờ đi qua thấy vậy liền hỏi:

– Ê này, anh đang tìm gì vậy?

– Đừng hỏi, – người thủy thủ trong vũng nước trả lời – Tốt hơn là các anh hãy giúp tôi tìm đi!

Thế là cả 2 thủy thủ kia cùng lội xuống nước mò mẫm để tìm một thứ mà chính họ cũng không biết là gì. Cuối cùng người thủy thủ đầu tiên thoát ra khỏi vũng nước và gào lên mừng rỡ:

– Thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!

– Anh tìm thấy gì thế?

– Đất liền !!!

You may also like...