Truyện Cười – Tôi Không Biết Đâu

Tom đang ngồi chơi trước sân nhà thì một người bước đến gần tự giới thiệu là cán bộ điều tra dân số và muốn hỏi Tom vài câu. Tom ngạc nhiên hỏi lại:

– Anh nói anh là cán bộ gì?

– Cán bộ điều tra dân số. Chúng tôi có nhiệm vụ tìm hiểu xem có bao nhiêu người dân trong nuớc ta.

– Ồ, vậy anh sẽ chỉ phí thời gian ở đây thôi! Tôi hoàn toàn không biết gì về việc ấy đâu!

You may also like...