Truyện Cười – Trọng Vật Chất

Một anh chàng bị tông xe rất nghiêm trọng. Gặp cảnh sát, anh ta đau khổ rên rỉ rằng chiếc xe BMW quý giá của anh ta gần như đã hỏng hoàn toàn.

– Anh làm tôi phát ốm lên. Làm sao anh lại có thể coi trọng vật chất đến thế được – Viên cảnh sát nói – Anh chỉ lo cho cái xe BMW ngu ngốc ấy trong khi, xem kìa, tay anh đang chảy máu đầm đìa.

– Ôi Chúa ơi! – Anh chàng chú ý tới cánh tay chảy máu của mình – Chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi?

You may also like...