Truyện Cười – Tùy Lúc

Hai phụ nữ gặp nhau:

– Chồng bà lương bao nhiêu một tháng vậy?

– Cũng tùy lúc thôi.

– Ổng làm việc tự do hả?

– Không, nhưng vì lúc vay tiền ngân hàng ổng khai lương 20 triệu, còn lúc mua nhà dành cho người thu nhập thấp thì ổng khai có 2 triệu!

You may also like...