Truyện Cười – Vẫn Có Đấy

Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng thái run lẩy bẩy:

– Anh có vợ chưa?

– Dạ… rồi!

– Người ấy là ai?

– Bẩm tòa… một người phụ nữ.

– Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người… đàn ông chưa?

– Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như… chị tôi ấy!

o O o

Ý chí thi đua

Tòa: Anh đã chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa 500 kg ximăng.

Bị can: Không, 700 kg.

Tòa: Anh đã biển thủ 100 triệu đồng!

Bị can: 150 triệu đồng mới đúng!

Tòa: Sức khỏe hiện nay của anh thế nào?

Bị can: Tốt.

Tòa: Vậy trước đó anh làm gì?

Bị can: Dạ, trưởng ban thi đua!

o O o

Kém phát triển

Công tố viên hết sức ngạc nhiên và giận dữ khi toàn bộ thành viên trong bồi thẩm đoàn đều nhất trí là bị cáo vô tội. Ông gặng hỏi:

– Nhưng vì sao lại cho hắn vô tội chứ?

– Đơn giản là vì thiểu năng, trí tuệ kém phát triển – Vị đại diện bồi thẩm đoàn đáp.

– Thế… tất cả 12 vị ư? – Công tố viên hỏi.

You may also like...