Truyện Cười – Vận Tốc Và Thời Gian

– MR1: Một người đi xe máy lúc 7 giờ, từ A đến B với vận tốc 129km. Hỏi anh ta đến B lúc mấy giờ?
– MR2: Anh ta đến B ít nhất 1 tuần sau.
– MR1: ???
– MR2: Vì trước tiên anh ta phải vào bệnh viện.

You may also like...