Truyện Cười – Vắt

Ông chủ quán bar nọ tự hào là người khỏe nhất, và cá một chầu nếu ai thắng được ông ta. Việc cá cược như thế này: Sau khi ông ta vắt hết nước một miếng chanh, nếu ai vắt được thêm một giọt nào nữa thì thắng cuộc.

Bao nhiêu người đã thử sức, nhưng đều thất bại. Ngày đó, có một anh chàng ốm tong, đeo chiếc mục kỉnh dày cộm bước vào. Trong lúc mọi người còn cười chế nhạo thì anh ta nhặt miếng chanh ông chủ quán bar vừa bỏ, vắt ra 3 giọt nước nữa.

Sau khi đãi anh ta một chầu, ông chủ quán bar hỏi:

– Anh làm thế nào mà khỏe như vậy? Chắc anh là dân cử tạ hạng nặng phải không?

– Không – Anh nọ trả lời – Tôi làm cho cơ quan thuế vụ.

You may also like...