Truyện Cười – Xúi Dại

Hai doanh nhân trao đổi về phương thức quản lý. Một người đưa ra kinh nghiệm của mình:

– Tôi là chủ hãng sản xuất bánh kẹo. Tôi luôn cho công nhân mới vào làm ăn xả láng trong vài tuần lễ

đầu. Sau đó thì họ ngán đến tận cổ và chẳng bao giờ đụng đến nữa.

Người kia trầm ngâm:

– Điều này nếu áp dụng vào chỗ tôi thì quả có hơi phức tạp…

– Anh sản xuất gì vậy?

– Tôi là chủ ngân hàng!

(Theo DNSG)

o O o

Lo xa

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

– Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.

– Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?

– Đuổi anh ta ngay lập tức.

You may also like...