Truyện Cười – Xui Đầu Năm

Người đàn ông đến thăm nhà thiếu phụ. Hàn huyên một hồi, thiếu phụ nói:

– Nãy giờ tôi rất cảm ơn anh, vì cứ mỗi lần tôi đưa bánh mứt ra dụ thằng bé thì anh đều dỗ dành nó bằng câu “Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!”, nhờ vậy mà nó nín thinh. Nhưng nay nó lại khóc, vậy mong anh đừng dỗ dành kiểu đó nữa giùm tôi.

– Thế nghĩa là thế nào?

– À, vì tôi sắp sửa cho nó… bú.

You may also like...