Truyện Cười – Yêu Sách

Người đàn ông đến thăm một tác giả tỉnh lẻ và cũng là một nhân vật yêu sách. Căn phòng riêng của tác giả và phòng khách đầy ngập sách vở. Nhiều quyển được xếp hàng chồng gọn ghẽ trên sàn nhà vì không còn chỗ để trên kệ nữa.

Người khách bảo:

– Ông có quá nhiều sách thật. Hầu như chẳng còn chỗ nào trên các kệ để ông đặt sách lên nữa!

Tác giả nhìn anh ta cười ngượng ngập, bảo:

– Đó là do mượn sách còn dễ dàng hơn là mượn kệ nhiều!

You may also like...